Trasa

Ukradené dědictví

Rok 1569 | Złoty Stok | Polsko | délka 5.2 km | 7 zastavení | trvání 2h

Wit Stwosz chce získat zpět ukradené dědictví po svém dědovi. Bude majitelem zlatého dolu?

Wit Stwosz mladší přijel do Złotého  Stoku s úmyslem získat zpět ukradený majetek, dědictví po svém dědovi, slavném sochaři a řezbáři Witu Stwoszovi starším. Pátrá po představitelích zámožné rodiny Foggerůl, která jeho dědovi dlužila značnou sumu. Fuggerovi vlastní většinu zlatých dolů ve Złotem Stoku a Wit doufá, že se mu podaří získat podíl v některém ze zdejších výnosných podniků. Podle vyprávění Witova otce vlastnil dědeček podíl na dole Zlatý osel a Wit se těší, jak se teď bude otřásat a sypat zlaťáky. Všechno je však složitější a zamotanější. Wit brzy zjistí, že to, že jeho dědeček byl uvězněn za podvod, nebylo pouhé spiknutí nepřátel, jak si myslel. Zdá se, že Wita potkává zklamání za zklamáním. Jedině ty můžeš zařídit, že se vše v dobré obrátí.

Trasa vede z centra města Złoty Stok do konců, kde najdeme několik pozůstatků důlní činnosti, ale i kapličku s krásným výhledem na celé údolí. Cestou potkáme krásný romantický penzion v lesích a cesta skončí u zlatého dolu, kde je fascinující expozice o historii těžby zlata a následně výroby arzeniku z arzénových rud.

Dostupnost výchozího bodu je nejlepší automobilem (možnost parkování). Nejbližší zastávka autobusu je v Hamru na Jezeře (2 km).

Přejít nahoru