Cíl projektu
GECON GAME

Cílem projektu je rozvoj přeshraničního geoturismu jako formy trvale udržitelného cestovního ruchu. Cílem je vyvinout a realizovat společný inovativní přeshraniční produkt v oblasti geoturismu, který přispěje k objevování přírodních a kulturních atraktivit v česko-polském pohraničí a přivede do rekreačního regionu více nových návštěvníků. Společným záměrem partnerů projektu je zatraktivnit méně známé a méně exponované lokality v příhraničním regionu (v obou geoparcích a v jejich okolí), obnovit příhraniční turistiku a zvýšit návštěvnost obou geoparků, a to prostřednictvím vytvoření nových produktů geoturistiky s využitím hravých prvků (terénní hra, hledání pokladů) a moderních technologií (aplikace). Společný česko-polský geoturistický produkt Za poklady geoparků bude spojením interaktivní outdoorové hry a moderní technologie.

• Název projektu: GECON GAME – za poklady geoparků
• Termín realizace: 01.07.2022–30.9.2023
• Program: Program Interreg V-A Česká republika-Polsko
• Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/21 _ 033/0003121
• Lead partner: Geopark Ralsko o.p.s.
• Partneři projektu: Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, Uniwersytet Wrocławski

Aktivity a výstupy projektu

Společný vývoj přeshraničního geoturistického produktu

Za poklady geoparků

– 9 terénních tras. Téma jednotlivých her bude vycházet z přírodního a kulturního bohatství území a bude prezentovat tradice, historické události nebo unikátní přírodní jevy.
• 3 umístěné v Geoparku Ralsko (CZ)
• 2 umístěné na Frýdlantsku – přeshraniční (CZ-PL)
• 4 umístěné v Geoparku Przedgórze Sudeckie (PL) 

Technicky budou trasy prezentovány:
• WEBOVÝ PORTÁL
• NABÍDKA EXKURZÍ S GEOPRŮVODCEM
• APLIKACE
• TURISTICKÝ ZÁPISNÍK

Společná přeshraniční kampaň na propagaci produktu

• REGIONÁLNÍ A TEMATICKÁ KAMPAŇ
• ONLINE KAMPAŇ
• VIDEA / SPOTY
• FAM TRIP
• REALIZACE EXKURZÍ S GEOPRŮVODCEM
• SOUTĚŽE
• PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY
• VELETRH

Přejít nahoru